oficiální stránky fotbalového klubu
...

O klubu

upoutávkový text

V roce 1957 byl fotbalový oddíl jedním ze sedmi zakládajících oddílů nově vznikající Tělovýchovné jednoty Start Brno. Fotbalisté nemají své hřiště, proto hrají svá utkání na hřišti Slavoje Tesla Na Rybníčku (dnes zde stojí hokejové haly na ulici Sportovní). Na začátku šedesátých let má oddíl dvě družstva dospělých, jedno družstvo dorostu a jedno družstvo žáků. Všechny družstva hrají městské soutěže. O chod oddílu se kromě jiných starají pánové Mikolím, Milan Sládek a Zeman. V polovině šedesátých let je tělovýchovné jednotě nabídnuta možnost výstavby sportovního areálu v nově vznikajícím sídlišti Lesná.

V roce 1971 fotbalový oddíl zahájil činnost na vlastním pískovém hřišti na Lesné, zatím pouze v provizorních šatnách. V následujícím roce se začalo s výstavbou šaten, které jsou dokončeny v roce 1976. S novým hřištěm dochází k rozvoji starťáckého fotbalu, hlavně mládežnického, máme čtyři družstva mládeže, o které se starají trenéři Olin Kadlec, Petr Kříž, Vavřa Bastl a Miloš Fučík. Dvě mužstva mužů vedou pánové Vladimír Bervid a Milan Sládek, „A“ muži hrají špici městského přeboru, v některých letech i I.B třídu. K oporám těchto let patří Pepa Kadlec, bratři Rycové, bratři Střelcové, Jara Jelínek, Ivan Sládek, Pepa Schön a další.

V osmdesátých letech pod vedením zkušených funkcionářů Milana Sládka a Vavře Bastla se začíná projevovat kvalitní práce s mládeží, žákovská družstva hrají krajskou soutěž pod vedením trenérů Honzy Koutného a Jelečka. Družstvo dorostu hraje rovněž krajskou soutěž, pod vedením pana Dušana Suska a v roce 1985, jako vítěz jedné skupiny krajského přeboru, se zúčastňují turnaje o postup do II. dorostenecké ligy, bohužel jim postup unikne. „B“ dorost vedou Pavel Jaroš a Jan Kypr. U mužů dochází ke generační výměně, výrazněji se začínají prosazovat naši odchovanci Radek Knoblich, Roman Vykoukal, Laďa Jozífek, Petr Kypr, Mirek Polák, Luboš Dřínka aj. Po přechodu trenéra Dušana Susky  k mužům  hrajeme pravidelně několik let o postup do I.B třídy, ale tento cíl stále o fous uniká a dochází k tomu, že většina hráčů „A“ mužstva odchází do vyšších soutěží a dochází k poklesu výkonnosti. Béčko pod vedením Petra Ryšánka hraje III. třídu.

V devadesátých letech sídliště na Lesné stárne a tím ubývá i dětí, přesto se nám daří u mládežnických družstev povětšinou hrát krajské soutěže pod vedením trenérů Jana Kypra, Iva Rause a Zdeňka Vituly. Ke změně dochází ve vedení fotbalového oddílu, kde dlouholetého předsedy Milana Sládka nahrazuje Zdeněk Vitula a místo Vavře Bastla přichází Ivoš Raus. Začátkem devadesátých let muži hrají na pomezí II. a III.třídy, potom však přebírá mužstvo bývalý hráč Mirek Polák, vracejí se někteří odchovanci, přicházejí další hráči a úroveň hry jde nahoru, stejně tak i postavení v tabulce a v roce 1996 přichází i vysněný postup do I.B třídy a naše áčko se stává stabilním účastníkem této soutěže.  Oporami mužstva jsou mimo jiné Roman Možný, Roman Michailov, Jiří Pavéska, Karel Machovec,spartakiáda 1975Libor Hruška a Dušan Juchelka.  Později mužstvo přebírá J. Kypr a k oporám se přidávají i mladší hráči Igor Šmeral, Karel Vorel aj. Béčko si drží stabilní výkonnost a je pravidelným účastníkem III. třídy. Jediným problémem těchto i dalších let se stává pískový povrch hřiště.

Na začátku nového tisíciletí ještě přichází vítězství přípravky na mezinárodním turnaji ve Francii v roce 2001 pod vedením trenérů Zdeněk Farmačky a Jiřího Pavésky, ale to je na dlouhou dobu úspěch poslední. Dochází ke změně ve vedení oddílu předsedou se stává Jan Kypr a sekretářem Bohumil Pavéska. Jak přibývá prachu na hřišti, tak ubývá dětí, které zde chtějí hrát. Postupně jsou mládežnická družstva rušena, až na konec zůstává jen dorost. Také muži mají problémy po sestupu z I. B třídy v roce 2001, sestupují též i z městského přeboru a zastaví se až v základní třídě. Fotbalový oddíl balancuje na hranici zániku, naštěstí se mužstva v rozkladu ujímají trenéři Zdeněk Farmačka a Jiří Pavéska a kolem nestárnoucího L. Jozífka skládají nový tým z převážně mladých hráčů ze zrušeného mužstva dorostu. V roce 2010 se muži vracejí do městského přeboru a i ve fotbalovém oddíle se situace stabilizuje. Díky práci předsedy TJ Iva Rause se podařilo v roce 2012 zajistit financování zatravnění fotbalového hřiště. Za pomoci členů fotbalového oddílu hlavně Bohumila a Jiřího  Pavésky je nové travnaté hřiště slavnostně otevřeno v srpnu 2013 Memoriálem Milana Sládka, který v roce 2011 tragicky zahynul a začíná se psát nová kapitola historie fotbalu na Lesné.

Fotogalerie